Στο Χαμόγελο του παιδιού

Άσκηση Πυρόσβεσης – Διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, στις εγκαταστάσεις του Χαμόγελου του Παιδιού στο Βούναργο. (20 Απριλίου 2015)

Ευγενής προσφορά του Συλλόγου μας

Φωτογράφιση: Δημ. Παπαϊωάννου