«ΦΟΙΒΟΣ»

ΦΟΙΒΟΣ

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων

Χαριλάου Τρικούπη 83
106 81 Αθήνα
Τηλ/Fax: 210 3304687
e-mail:foebusds@gmail.com

www.foebus.gr