Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «ΦΩΤΑΚΤΙΣ» 2021-2024

 1. Πρόεδρος:  Παπαϊωάννου Β. Δημήτριος – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – 6944674319           arted.dp@gmail.com
 2. Αντιπρόεδρος Α’: Παπαδοπούλου Π. Δέσποινα – ΠΥΡΓΟΣ – 2621 0 34270  fotopanos1955@gmail.com
 3. Αντιπρόεδρος Β’: Αναστάσιος Λ. Αποστολόπουλος – ΠΥΡΓΟΣ – 2621 3 01006 tasosapostolopoulos87@gmail.com
 4. Γ. Γραμματέας: Ζώης Αλεξόπουλος – ΖΑΧΑΡΩ – 2625 0 33002
  joysalexop@gmail.com
 5. Ταμίας: Γεωργία Θ. Μπούρου – ΠΥΡΓΟΣ – 2621 0 30446
  georgiabourou2020@gmail.com
 6. Σύμβουλος Α’: Άγγελος Γ. Παρασκευόπουλος – ΠΥΡΓΟΣ – 2621 0 32970 angelparas1979@gmail.com
 7. Σύμβουλος Β’: Παναγιώτης Κ. Μαραβέλιας – ΠΥΡΓΟΣ – 2621 0 27055
  panosmara@gmail.com

Αντιπρόσωπος στην ΠΟΦ:
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – 6944674319  arted.dp@fotaktisprophoto